Parti Nagy Lajos: most el

BERTÓK LÁSZLÓ

„Egy lepke száll a csönd fölött”

In memoriam Makay Ida

Valahol fent. A napfény és a víz
magasságában. Dél felöl. Ahogy
megöleli egymást két hullám,
csillámlik a pillanat, összezárul
egy lepke hangtalan szárnya.

Valahol lent, ahol
a tóparton, a sűrű zöldben
megvillant fölöttem, megcsókoltam
összezárt hártyaszárnyát,
s a rögeszme és a melankólia pora
ajkamra égett.

Valahol újra meg újra, ahol
meg akarom fejteni, 
mit ír a lepkék múló szárnya?
Mit ír az ég örök ércfalára?
S a vers arról szól, hogy
zuhanok, hullok szüntelen.

Valahol mindenütt, ahol
a mozdulatban ott sajog
egy csepp fájdalom, egy csepp
öröm, egy csepp örökkévalóság,
s a lepkeszárnyú délután
az alkonyati lángba hamvad.

Valahol sehol, ahol hat évig
egy rád csukódott, lüktető
kabinban („matrac-sírban”),
egyre mélyebbre a testbe, az űrbe.
El, el magadtól, el a tehetetlen
szemektől, szavaktól, szánalomtól.
Mígnem egy lepkerajjal nyomtalan
elsuhantál a végtelenbe.

Valahol mindörökké, ahol Ikarosz
a nap felé, Jeanne d’ Arc a máglyán,
megolvad a viasz, elég a test,
s egy lepke száll a csönd fölött,
száll, száll az elmerült időben.PARTI NAGY LAJOS

most el

(Makay Ida halálára)


ez nem vers nem
bár tördelgetem itt
hogy vers legyen
nem tudom
vers még valaha lesz-e
tördelgetem
mert máshogy nem szabad
tengerészt necessze
versben temetni


nyári halál költő halála
nagybőröndökkel hintázott a halálig
nem volt költőbb költő nála
költő az önparódiáig
egy költészetnek fenntartott tekintet
nem fenn hordta fenn volt
fenn lett

most el
már évek óta elnek
már évek óta eltörött
a valóság nagy börtönőr
rúdvőlegény járókeret
viselte míg viselte

kereshetem
az éltető neten
halálának nincsen nyoma
nem akad fenn többé
más sűrűségek más ritkaságok
más a közel és más a távol
más a túli hossz
ha van ha nincs hova
a romló testpalotából
felköltözött
kölnis cigarettája
fénylő kis pont
kisbolygó Véménd s Pécs között
ahol parázslik
ott a parnasszus
ott parnasszus van

szűkmarkú és rossz
hálóinkból immár kicsusszan

versnarkomán
vadrózsakonzerv
vershalottTATÁR SÁNDOR

Kívül lenne a magyarázat!?

a rettenetes bécsi tél,
mikor megint kibicsaklott pszichém,
és kísérteni visszajárt,
mit, azt hittem, hogy már lezárt
csaknem kilenc jótékony év,
de nem; mi volna hát elég
erős pecsét, vastag palack,
ha ama régi, tűntnek hitt haraszt
újra zöröghet ismerős
kaján-démon léptek alatt,
s veszélyt rejt minden pillanat
(alattomban közelgető) s
ha újra abroncs mellemen
s mögötte rettegés terem;
én innen el nem mozdulok,
tűröm tovább, ami jutott:
szmogot, parlagon-heverést,
a napok mókuskerekét,
ha tudtam voln’, mire itél
a lidércfoltos bécsi tél -
hisz felébredt belül a bősz
ön-sárkány; el sem múlt az ősz,
s én már nem voltam egyedül,
hordoztam rákomat belül -
kecsegtethettek gyógyszerek,
ő a markába nevetett
vagy vihogott vagy kuncogott…
- de nem: épp hangot nem adott
bennem lett némasága monológ,
megszűnt hiszen a külvilág,
sem csupaszodó őszi fák,
sem udvarok, sem porolók,
sem utcák, kocsmák, múzeum,
mi rejthetne: semmi, sehol,
s csak félelem s latolgatás
maradt, hogy még meddig kinoz
e szeszélyes, titkos gonosz,
ki másnak sosem látható,
és nincs is őt leírni szó;
csak zavaros szóáradat,
mi szabott órán felfakad,
ha lélekgyógyász hallgat épp,
pénzt kapván konfúz szavakért,
s ha kész meghallgatni barát,
nem öntheted rá szörnysarát
bensődnek, melyről nem tudod,
mitől gennyedt el, hol az ok
- karácsonyi csomagolás
a köd, a varjúkárogás,
az Ádvent csak lidércnyomás…
az okig kell, de merre áss?
amit tudsz: szöknöd nincs hová:
lakik s használ, mint birtokát -
s most sem tudom, meddig kisér
a börtönrácsos bécsi tél…


“Az lenne a kánoán”

Jelenkor 2011. szeptember

Makay Ida 1933–2011 – a költőnőről Bertók László és Parti Nagy Lajos versével, illetve Csuhai István írásával emlékezik meg a Jelenkor.
A lírarovat Tatár Sándor, Ayhan Gökhan, Tábor Ádám, Villányi László, Fekete Richárd, Debreceni Boglárka és “az irgalmattlan nagy nípi költő”, Petrence Sándor verseit adja közre.
A prózarovatban Ljudmila Ulickaja regényrészlete (Goretity József fordításában), Tompa Andrea regényrészlete, Giambattista Basile novellája (Király Kinga Júlia fordításában) és Szalay Zoltán novellája olvasható.
A tanulmány- és esszérovatban Kálmán C. György Tatár Sándor költészetével foglalkozik, Takáts József és Tandori Dezső az avantgárdról, neoavantgárdról értekezik. Lábass Endre filológia krimije egy 19. századi londoni bűnügyet derít fel.
A számban két levelezés is olvasható. Gömöri György közreadja Czesław Miłosztól kapott 1958-as leveleit. Az idén elhunyt Bécsy Tamásné Futaky Hajna, a Jelenkor kritikusa – akiről Márfi Attila emlékezik meg – utolsó írásában Rába Györgyhöz fűződő emlékeiről számol be, és közli a költő hozzá írt leveleit.    
A kritikarovatban Kisantal Tamás Garaczi László Arc és hátraarc című regényéről, Tórizs Eszter Podmaniczky Szilárd két prózakötetéről, H. Molnár Ákos Rosmer János verseskönyvéről, Béri Etelka Julia Kristeva kötetéről ír.