Szabadpolc 2. -Tükör-reflex

Győrffy Ákos: Haza, Magvető, Györe Balázs: Barátaim, akik besúgóim is voltak, Kalligram, Parti Nagy Lajos: Fülkefor és vidéke - Magyar mesék, Magvető, Szörényi László: Éljen Kun Béla! Suzy nimfomán

A Litera a könyvhétre úgynevezett szabadpolcok összeállítására kért fel öt fiatal, tehetséges kritikust. A polcokon nincs szoros tematikus összefüggés, ám a könyvek valamiképp mégis sort alkotnak. Másodikként Vas Norbert kritikáit olvashatják Győrffy Ákos Haza, Györe Balázs Barátaim, akik besúgóim is voltak, Parti Nagy Lajos Fülkefor és vidéke - Magyar mesék és Szörényi László Éljen Kun Béla! Suzy nimfomán! című köteteiről.

A belek labirintusába szorult lélek

Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról, 2011. Magvető

Parti Nagy Lajos elmondása szerint 2001-ben kezdte írni a szövegrészeket. A tíz évig tartó hajsza és kényszer a szöveggel csak erősítette Fibinger kiállhatatlanságát. Kár volna ezt a mű negatív vonásaként említeni, ahogy teszi néhány kritika. - Takács Tímea kritikája Parti Nagy Lajos Az étkezés ártalmasságáról című könyvéről.

"Véget ér. Visszatér!"

Parti Nagy Lajos az Olvasóligetben

Darvasi László és Parti Nagy Lajos felolvasásával búcsúzott az Olvasóliget. A Hungarofest Kht. és a Litera közös rendezvénysorozatának ünnepélyes záróeseményén igazi nyári meleg és forró hangulat várta az érdeklődőket a Margitszigeti Holdudvarban.


Bodor Béla:Lacan díványán Woyzeck zavarba ejtő dolgokat mond

„Mi a fallosz? A szervezetnek az a része, amelyben az élet

– ezt a nyakra-főre használt terminust itt igazán helyénvaló alkalmazni –, az életerős duzzadás van szimbolizálva. Itt, ebben a rejtélyes,

egyetemes valamiben, amely inkább hím, mint nőstény,

de amelynek mégis szimbólumává válhat maga a nőstény is, itt van jelen a tudattalanban az élet – itt válik megragadhatóvá, itt nyer értelmet.”

(Jacques Lacan: Részletek a Hamlet-szemináriumból,

in: Thalassa, 1993, 2., 26. o.)


RADNÓTI SÁNDOR:Szép Róza a válaszúton

Parti Nagy Lajos 53 éves, mert 53-ban született - és nincs könynyű helyzetben. A következő évtizedben dől el, hogy megírja-e azokat a nagy műveit, amelyekre bámulatos tehetsége jogosítja, vagy a leleményes rutin, géniuszának ikertestvére kerekedik fölül, s meg kell elégednünk annak, amit eddig alkotott - ez igazán nem kevés - az újabb változataival.


Takács Ferenc: Szép(p)Róza

Parti Nagy Lajos új szépprózai gyűjteményének darabjai közül többen is szerepel - vagy inkább: közreműködik - egy bizonyos Szép Róza nevezetű személy, pontosabban szépprózai alak. Szerepel, hiszen neve és neme van, emlékezik és tesz-vesz.


Ambrus Judit: Szabadon fogva

Parti Nagy Lajos: A fagyott kutya lába

Dragomán György: A fehér király

16. rész. Isten a fogorvosi székben


NÉMETH ZOLTÁN: Nyelvhús és halálparódia

A grafitnesz a lírai ouvre-ben leginkább az 1995-ben megjelent Esti krétával vonható párhuzamba.


Hősöm tere a Frankfurter Allgemeine hasábjain

A FAZ kritikusa méltatja Parti Nagy regényét

Ismét elismerő szavakat olvashatunk Parti Nagy Lajos regényéről a német sajtóban.

Jörg Plath, a FAZ recenzense örömmel üdvözli a tényt, hogy „végre van mit olvasni németül is Parti Nagytól”, méghozzá nem is akármit, hanem egy regényt, melyet Terézia Mora fordított le kitűnően, annak dacára, hogy az írót éveken keresztül „lefordíthatatlan” szerzőként mutatták be a különböző felolvasások és szereplések során Németországban.


Réz Pál: Köszöntyű-

A Magyar Irodalmi Díj átadása Réz Pál laudációja

-t kell most mondanom Parti Nagy Lajosnak, Parti Nagy Lajosról, Parti Nagy Lajosra – Sárbogárdi Jolán talán azt áriázná a helyemben, sűrű glissandókkal: emelem köszöntyűmet és ürítem a költőre. De: hogy csináljam? Dunaparti, sőt Duna-fölötti Luther Márton, aki vagyok, hezit-állok, mást nem tehetek. Fújjam meg fényes harsonámat, lobogtassam lobogóimat az ünnepelt előtt? Vagy anekdotákkal fessem meg Parti Nagynak, a költőnek, a magyarnak, az apának – az embernek nemes arcképét?