Hősöm tere

- a Tisztabúza éjszakája -

Kortárs irodalmunkban Parti Nagy Lajosnak a líra, a dráma és a széppróza műfajában egyaránt a legjobbak között volt már eddig is a helye. Most regényíróként sem adja alább Hősöm tere című (káprázatos) szatírájával. A történet meghökkentően bizarr, ám igen ismerős alakokat mozgat, vagyis a féktelen fantázia állítja föl itt a nagyon is életszagú társadalmi diagnózist. Ez az ötletgazdag mű ugyanakkor megjeleníti az írói én és a regényhős veszélyes azonosulásának kísértését, illetve kettéhasadásuk végzetes kalandját is.


Parti Nagy Lajos legszebb versei

Válogatta és az utószót írta Németh Zoltán.


Europink

versek és fordítások

A költő válogatott versei magyar, angol, német és francia nyelven.


Sárbogárdi Jolán: A test angyala

habszódia

"Az ablakhoz érve kinyitotta a hatalmas, csupaüveg ablakot. Szép ovális arcát meglebbentette a langyos őszi huzat. Amint kis beszélgetőtársát kidobta, maga is kinézett azon. Balra a Lánchíd karcsú ívét pillantotta meg, háttérben a Halászbástya s Hilton impozáns épülettömbjével, jobbra a Tihanyi Apátság két karcsú tornya volt látható. E kettőt a Rózsa-domb merész íve kötötte össze, valamint a Margit-híd s Sziget lágyan susogó lombja, melyet madarak "csicsergése" tett változatossá.


Esti kréta

válogatott versek

Az 1995-ös kötet Parti Nagy Lajos addigi verseiből a szerző által készített válogatás. A válogatás felöleli az Angyalstop és a Csuklógyakorlat legjobb darabjait és a Szódalovaglás teljes anyagát. E könyv részletes pályaképet ad az induló költő versbeszédének kiépüléséről a diletták és szójátékok versépítő hatásától kezdve a Szódalovaglás verseinek töredékességén át a fragmentáltság felőli komoly ellépést mutató újabb versekig.


A hullámzó Balaton

Waldtrockenkammeri átiratok

Parti Nagy Lajos nem bánik kesztyűs kézzel a magyar nyelvvel mindent kihoz belőle, ami kihozható. Szétszedi, majd összerakja a szavakat és kifejezéseket, abajgatja, csinosítja a nyelvet. Keze nyomán a legkopottabb szavak is megtelnek valami újfajta ízzel, s olybá lesznek, mint azok a nők, akik kivirágoznak, ha szeretik őket. És Parti Nagy szereti a szavakat, miképpen azok is őt. Meghajolnak előtte, vagy vigyázzba vágják magukat, s olyan is akad, amelyik a nyakába csimpaszkodik.


Gézcsók

Nyílt Fórum Füzetek ’94

Előadás: Gézcsók - Petőfi Irodalmi Múzeum, 1992


Se dobok, se trombiták

Magyar napló, '90-'93

Valami régi francia film részlete, Truffaut. Ketten beszélgetnek, s egyikük pironkodva közli, hogy regényt ír, illetve írt, s már csak egy gondja lenne őneki, a cím. Az szép, bólogat a másik, a regény az nagyon szép dolog, s naná, hogy fontos a cím, kifejezőnek lennie, pontos jellegűnek, egyszersmind felhívónak, bizony, fontos az. Hanem lennének-e benne dobok? Nem, néz bambán ez a filmbéli regényíró, dobok azok nincsenek. És trombiták? Szerzőnk szeme felhős, gyapjasan borult: hát, az igazat megvallva, trombiták se.


Angyalstop

Olvasható:

http://www.alfanet.hu/pnl/angyal/angyal.html


Tartalom:


Ezüst terep

Szelíd tájban, fél korsó hiány 7

Krétapálya 8

Szvetter Noénak 10

Májad fölött tulipán 11

Ha épül ha omlik 13

Kassák 14

A kegyetlen lila ásza 15

Hogy megszűnt 17

Ráró evangéliuma 18

Műtermi fénykép, viharról 21

Dal 22

Ezüst terep 23

Berendezik a ringet 24

betlehemi kassza 25

Beszállás 27

Bukolika 29

nóta 30

tollhullatás 31

Ének az esőben

himnusz Bell Máriához 35

ujjaim kibogoznád 36

Ének az esőben 37

a hal lélegzik 39


Szódalovaglás

mintamondatok nulla

Vége ez a könyv valaminek, mégsem befejezése s kezdete, holott régen nem eleje. Pont a nulla. Átlátni rajta visszafelé s hihetni: látok rajt előre. Pedig a valódi mintamondatok, az "egy" és talán a többi nem más mint felcímkézett üres dosszié. A tevés formája és kerete, melyhez most egy Mészölytől való mondat illik mottónak: "Nem tudom, tényleg nem tudom."


Tartalom


mint a pincébe szénért menne Freuddal 0

egy kerti cső kés gyertya hegedűhúr 1

meddőhányók balett és orthopedia 2

ivory térde feljön 3

puderáld magad kérlek 4