Fordított-átírt színdarabok

Kupeckomédia (cseh vásári játék, színpadra alkalmazta Jaroslav Kolar (Nyári Színház, Pécs, 1994)

Werner Schwab: Elnöknők (Katona József Színház, Budapest 1996; Harmadik Színház, Pécs 1998; Szolnoki Szigligeti Színház, 2006; Lettre 1996/22.)

Michel Tramblay: Sógornők (Pesti Színház, 1997; Jókai Színház, Békéscsaba, 1999; Nemzeti Színház, Szeged, 2002; Kisfaludy Színház, Győr, 2005; Lettre 1997/26.)

Franz Xaver Kroetz: A vágy (Thália Színház, Budapest 1999)

Oliver Bukowski: Londn-L.Ä-Lübbenau (Lettre 1999/34.)


Parti Nagy Lajos fordításkötetei

Tomaz Š alamun: Póker (válogatott versek, fordítás Csordás Gáborral és Gállos Orsolyával, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1993)

Carl Merz – Helmut Qualtinger: Karl úr (Kortina Kiadó, Budapest, 2005)

Durs Grünbein: Koponyaalaptantárgy (válogatott versek, fordítás Borbély Szilárddal, Csordás Gáborral, Schein Gáborral, Szijj Ferenccel, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2006)


A fagyott kutya lába

Az év egyik kiemelkedő irodalmi eseménye Parti Nagy Lajos régóta várt, új kötetének megjelenése. Az elmúlt tíz év novelláit bemutató kötet grammatikai térben kirajzolódó világ különös feszültséget teremt az olvasóban. Egyrészt megörvendezteti a nyelvben megbújó lehetőségek végletekig feszítésével és az új jelentésű szóösszetételekkel, másrészt szembesíti azokkal a mélyen tragikus mindennapi tapasztalatokkal, amelyekben mindannyian élni kényszerülünk. E kötet címadó novellájából készült a 37.


Dump Endre: Töredékek

Banga Ferenc rajzaival

Mintakéve

Két szonettkoszorú az ötvenéves Parti Nagy Lajos mesterszonettjére

Ez a kötet az egyik legjelentősebb kortárs magyar költő, Parti Nagy Lajos ötvenedik születésnapja alkalmából született. Az ünnepelt által írt mesterszonettre tizennégy mai magyar költő írta meg köszöntő gyanánt a szonettkoszorú egyes darabjait: Kukorelly Endre, Jász Attila, Mizser Attila, Borbély Szilárd, Térey János, Orbán János Dénes, Balfa Zsófia, Peer Krisztián, Varró Dániel, László Noémi, Kemény István, Vörös István, Tóth Krisztina, Kovács András Ferenc.


Zsolnay

szövegek Kaiser Ottó fotóihoz

"A történet, az elmúlt idők nagy sikerei váltották-váltják ki a legambivalensebb érzelmeket a Gyár mindenkori vezetőiből. Talán sokakat meglep, hogy az üzleti élet dzsungelében egy menedzsernek egyáltalán vannak érzelmei. Még az is lehet, hogy általában nincsenek, azonban a Zsolnay Gyár mindenkiben óhatatlanul megindít ilyen viszonyulásokat is. Mit is tehetnénk?


Grafitnesz

Kétségtelenül az utóbbi időszak egyik legjelentősebb költői teljesítménye a Grafitnesz. Minden ízében nagyszabású vállalkozás. Bravúros falfirkák szövődnek egymásba ezeken a lapokon. Parti Nagy Lajos több mint tíz évig rajzolgatta őket. Klasszikus motívumok ezredvégi átiratai groteszk hangszerelésben. Merthogy koncert is ez, sokhangú. Első hallásra úgy tűnik, mintha az előadó mellé ütne, aztán kiderül, hogy ezek a "tévesztések" egy sajátos és nagyon tudatosan felépített összhanggá állnak össze.


Kacat, Bajazzó

tekercskönyv Banga Ferenc rajzaival

Fényrajzok Budapest

szövegek Bruno Bourel fotóihoz

Bruno Bourel hazánkban élõ francia fotómûvész, akit megihletett Budapest. Az õ fényképeibõl és Parti Nagy rövidebb írásaiból áll össze a reprezentatív, igényes album.