Verseskötet

Fél korsó hiány

Parti Nagy Lajos, Csordás Gábor, Meliorisz Béla, Pálinkás György versei, Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Baranya megyei Bizottsága


Csuklógyakorlat

Ha Parti Nagy Lajos második kötetét egyetlen szóval jellemezhetnénk, azt mondhatnánk róla: parodisztikus. Emóció- és közérzet-parodisztikus. Tréfás utánzása vagy utánzata a komolynak és létfontosságúnak megélt teljes egzisztenciának. És miért a létfontosságú tréfás utánzása?


Szódalovaglás

mintamondatok nulla

Vége ez a könyv valaminek, mégsem befejezése s kezdete, holott régen nem eleje. Pont a nulla. Átlátni rajta visszafelé s hihetni: látok rajt előre. Pedig a valódi mintamondatok, az "egy" és talán a többi nem más mint felcímkézett üres dosszié. A tevés formája és kerete, melyhez most egy Mészölytől való mondat illik mottónak: "Nem tudom, tényleg nem tudom."


Tartalom


mint a pincébe szénért menne Freuddal 0

egy kerti cső kés gyertya hegedűhúr 1

meddőhányók balett és orthopedia 2

ivory térde feljön 3

puderáld magad kérlek 4


Angyalstop

Olvasható:

http://www.alfanet.hu/pnl/angyal/angyal.html


Tartalom:


Ezüst terep

Szelíd tájban, fél korsó hiány 7

Krétapálya 8

Szvetter Noénak 10

Májad fölött tulipán 11

Ha épül ha omlik 13

Kassák 14

A kegyetlen lila ásza 15

Hogy megszűnt 17

Ráró evangéliuma 18

Műtermi fénykép, viharról 21

Dal 22

Ezüst terep 23

Berendezik a ringet 24

betlehemi kassza 25

Beszállás 27

Bukolika 29

nóta 30

tollhullatás 31

Ének az esőben

himnusz Bell Máriához 35

ujjaim kibogoznád 36

Ének az esőben 37

a hal lélegzik 39


Esti kréta

válogatott versek

Az 1995-ös kötet Parti Nagy Lajos addigi verseiből a szerző által készített válogatás. A válogatás felöleli az Angyalstop és a Csuklógyakorlat legjobb darabjait és a Szódalovaglás teljes anyagát. E könyv részletes pályaképet ad az induló költő versbeszédének kiépüléséről a diletták és szójátékok versépítő hatásától kezdve a Szódalovaglás verseinek töredékességén át a fragmentáltság felőli komoly ellépést mutató újabb versekig.


Europink

versek és fordítások

A költő válogatott versei magyar, angol, német és francia nyelven.


Kacat, Bajazzó

tekercskönyv Banga Ferenc rajzaival

Grafitnesz

Kétségtelenül az utóbbi időszak egyik legjelentősebb költői teljesítménye a Grafitnesz. Minden ízében nagyszabású vállalkozás. Bravúros falfirkák szövődnek egymásba ezeken a lapokon. Parti Nagy Lajos több mint tíz évig rajzolgatta őket. Klasszikus motívumok ezredvégi átiratai groteszk hangszerelésben. Merthogy koncert is ez, sokhangú. Első hallásra úgy tűnik, mintha az előadó mellé ütne, aztán kiderül, hogy ezek a "tévesztések" egy sajátos és nagyon tudatosan felépített összhanggá állnak össze.


Mintakéve

Két szonettkoszorú az ötvenéves Parti Nagy Lajos mesterszonettjére

Ez a kötet az egyik legjelentősebb kortárs magyar költő, Parti Nagy Lajos ötvenedik születésnapja alkalmából született. Az ünnepelt által írt mesterszonettre tizennégy mai magyar költő írta meg köszöntő gyanánt a szonettkoszorú egyes darabjait: Kukorelly Endre, Jász Attila, Mizser Attila, Borbély Szilárd, Térey János, Orbán János Dénes, Balfa Zsófia, Peer Krisztián, Varró Dániel, László Noémi, Kemény István, Vörös István, Tóth Krisztina, Kovács András Ferenc.


Parti Nagy Lajos fordításkötetei

Tomaz Š alamun: Póker (válogatott versek, fordítás Csordás Gáborral és Gállos Orsolyával, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1993)

Carl Merz – Helmut Qualtinger: Karl úr (Kortina Kiadó, Budapest, 2005)

Durs Grünbein: Koponyaalaptantárgy (válogatott versek, fordítás Borbély Szilárddal, Csordás Gáborral, Schein Gáborral, Szijj Ferenccel, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2006)