A fagyott kutya lába

A fagyott kutya lába

Az év egyik kiemelkedő irodalmi eseménye Parti Nagy Lajos régóta várt, új kötetének megjelenése. Az elmúlt tíz év novelláit bemutató kötet grammatikai térben kirajzolódó világ különös feszültséget teremt az olvasóban. Egyrészt megörvendezteti a nyelvben megbújó lehetőségek végletekig feszítésével és az új jelentésű szóösszetételekkel, másrészt szembesíti azokkal a mélyen tragikus mindennapi tapasztalatokkal, amelyekben mindannyian élni kényszerülünk. E kötet címadó novellájából készült a 37.


Taxidermia

Játékfilm Parti Nagy Lajos szövegeiből - Rendezte: Pálfi György

Három történet. Három kor. Három férfi. Nagyapa, apa, fiú. Egy tisztiszolga, egy élsportoló és egy preparátor mester. Az egyik szerelemre vágyik, a másik sikerre, a harmadik halhatatlanságra.


Takács Ferenc: Szép(p)Róza

Parti Nagy Lajos új szépprózai gyűjteményének darabjai közül többen is szerepel - vagy inkább: közreműködik - egy bizonyos Szép Róza nevezetű személy, pontosabban szépprózai alak. Szerepel, hiszen neve és neme van, emlékezik és tesz-vesz.


RADNÓTI SÁNDOR:Szép Róza a válaszúton

Parti Nagy Lajos 53 éves, mert 53-ban született - és nincs könynyű helyzetben. A következő évtizedben dől el, hogy megírja-e azokat a nagy műveit, amelyekre bámulatos tehetsége jogosítja, vagy a leleményes rutin, géniuszának ikertestvére kerekedik fölül, s meg kell elégednünk annak, amit eddig alkotott - ez igazán nem kevés - az újabb változataival.


Bodor Béla:Lacan díványán Woyzeck zavarba ejtő dolgokat mond

„Mi a fallosz? A szervezetnek az a része, amelyben az élet

– ezt a nyakra-főre használt terminust itt igazán helyénvaló alkalmazni –, az életerős duzzadás van szimbolizálva. Itt, ebben a rejtélyes,

egyetemes valamiben, amely inkább hím, mint nőstény,

de amelynek mégis szimbólumává válhat maga a nőstény is, itt van jelen a tudattalanban az élet – itt válik megragadhatóvá, itt nyer értelmet.”

(Jacques Lacan: Részletek a Hamlet-szemináriumból,

in: Thalassa, 1993, 2., 26. o.)